Συναντήσεις του δικτύου συνεργάτων της SingularLogic σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη