Εκδοση Galaxy Enterprise Suite 21.21.10869c – 21/10/2013

Εκδοση Galaxy Enterprise Suite 21.21.10869c – 21/10/2013

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις της έκδοσης είναι :

 • Δυνατότητα γρήγορης καταχώρησης μαζικής ανάθεσης συνθετικών λογιστικής
 • Φωτογραφίες ειδών σε browser
 • Χρονοπρογραμματισμός και wizard διαδικασίας Εκτέλεσης σεναρίου κοστολόγησης
 • Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ
 • Σύνδεση Artius με Galaxy
 • Επέκταση χρήσης Galaxy Market
 • Μαζική διαγραφή δεδομένων
 • Μαζική εξαγωγή δεδομένων
 • Αποστολή εκτυπώσεων με email

Βελτιώσεις Εκδοσης 21.21.869c

Galaxy On cloud Demo

 • Galaxy Enterprise Suite
 • Galaxy CRM
 • Galaxy Payroll (επόμενη έκδοση)
 • Galaxy Hotel (επόμενη έκδοση)
 • myGalaxy view
 • Ms Analytics
 • moRΕ

από το γραφείο σας ή το γραφείο του δυνητικού πελάτη σας, μέσω Internet, χωρίς προϋποθέσεις* hardware χωρίς να εγκαταστήσετε, χωρίς να στήσετε τίποτα.

Επισκεφτείτε την επιλογή «Οδηγός Demo Galaxy», όπου εμφανίζεται η πρώτη έκδοση ενός οδηγού περιήγησης, που θα βοηθήσει το δυνητικό πελάτη να έχει μια πρώτη γνωριμία με το περιβάλλον και τις εφαρμογές Galaxy.

Πρόσβαση στο Demo Galaxy έχετε από τη διεύθυνση : https://demo.galaxyservices.gr/DemoGalaxyWeb

 

*minimum : Windows XP SP3
 

myGalaxy gate : Η πύλη επικοινωνίας με τους πελάτες μας

Η νέα πύλη επικοινωνίας με τους πελάτες μας.

Στόχος αυτής της επικοινωνίας είναι η ενημέρωσή τους για θέματα που τους αφορούν, σε τομείς όπως:

 • Ποια είναι η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής που λειτουργεί

 • Ποια νέα λειτουργικότητα περιλαμβάνει

 • Εξελίξεις της νομοθεσίας και πώς αυτές τους αφορούν

 • Τρέχουσες προσφορές της SingularLogic

 • Πληροφορίες για την εγκατάστασή τους

Galaxy Payroll

 Εφαρμογή μισθοδοσίας που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον κάθε επιχείρησης που την επιλέγει.

 

 

Galaxy Payroll  γιατί …
 • Θα λειτουργήσει άμεσα, εφόσον διαθέτει
  • Πρότυπη βάση δεδομένων
  • Έτοιμη παραμετροποίηση
  • Έτοιμα σενάρια migration από Manpower & Personnel
 • Θα λειτουργεί ταχύτατα, εφόσον διαθέτει
  • Ασύγχρονες & παράλληλα εκτελούμενες διαδικασίες με αυτόματη αξιοποίηση των συστημικών πόρων
 • Θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο εφόσον διαθέτει
  • Ιστορικότητα
  • Υποσύστημα απουσιών
  • Προγραμματισμό εργασίας
 • Θα εκτελεί τις εργασίες περιόδου ταχύτατα εφόσον διαθέτει
  • Μαζικές διαδικασίες
  • Μισθοδοτικά γεγονότα
  • Οδηγούς διαδικασιών
  • Μαζική καταχώρηση στοιχείων
 • Θα ενημερώνεται με τις νέες εκδόσεις μέσω xml αρχείων ώστε να ενσωματώνει άμεσα τις αλλαγές της νομοθεσίας
 • Θα υπολογίζει αναδρομικά
 • Θα «εισπράττει» την τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic σε εφαρμογές μισθοδοσίας, από χιλιάδες επιχειρήσεις  που μισθοδοτούν με αυτές
 • Θα υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο, πανελλαδικά, δίκτυο εξουσιοδοτημένων & πιστοποιημένων αντιπροσώπων

 

·        ·

Τι περιλαμβάνει
 • Διαχείριση εργαζομένων
 • Διαχείριση μισθοδοσίας
 • Υπολογισμό αναδρομικών
 • Διαχείριση κέντρων κόστους (επόμενη έκδοση)
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επόμενη έκδοση)

 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της
 • Καλύπτει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή σύστημα αμοιβής
 • Μισθοδοσία εργαζομένων και με ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική και διαλείπουσα)
 • Διαχείριση χρόνου παρουσίας και απουσίας
 • Παρακολούθηση πρότυπων βαρδιών
 • Έτοιμα μοντέλα απασχόλησης στα οποία περιγράφονται οι σχέσεις εργασίας των εργαζομένων, έτσι ώστε να γίνονται αυτόματα υπολογισμοί χρονικών στοιχείων
 • Ημερολόγιο για αυτόματη συμπλήρωση απουσιών ή ασθενειών μέσα στο μήνα με δυνατότητα δημιουργίας νέων
 • Ιστορικότητα τιμών ανά κάθε πεδίο του εργαζόμενου
 • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ
 • Παραγωγή αρχείων για ασφαλιστικούς φορείς και ΚΕΠΥΟ και αυτόματη αποστολή (όπου απαιτείται)
 • Παραγωγή αρχείων πληρωμών μέσω τραπεζών
 • Πλούσιο reporting με έτοιμες όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις, αλλά και εργαλείο σχεδιασμού reports ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

 

Galaxy MIS – Analysis Cubes SingularLogic

Η Διαχείριση Δεδομένων Κύβου μέσω SQL Server Analysis Services, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα, που ενσωματώνεται και εμπλουτίζει το module MIS της εφαρμογής.

Τα MIS reports μπορούν να παρουσιάσουν δομημένη και αναλυτική πληροφόρηση μεγάλου όγκου δεδομένων σε μορφή pivots, charts, web maps και  gauges μέσω Microsoft Analysis Cubes.

 

Το module MIS, μέσω ενός απλού μηχανισμού που διαθέτει, παρέχει τη δυνατότητα εύκολης δημιουργίας ενός Microsoft Analysis Cube

Παράλληλα μπορεί να εμφανίσει δεδομένα κύβων, που έχουν ήδη σχεδιαστεί από άλλες εφαρμογές (Visual studio) φανερώνοντας, έτσι την ανοικτή αρχιτεκτονική με την οποία αυτό είναι  σχεδιασμένο .

Βασικά πλεονεκτήματα των κύβων είναι :

 • Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο
 • Άντληση στατιστικών στοιχείων χωρίς την επιβάρυνση στη λειτουργία της εφαρμογής
 • On line / off line διαχείριση των δεδομένων του κύβου από άλλες εφαρμογές (excel)

Η εφαρμογή ενσωματώνει πρότυπους κύβους, δηλαδή προσχεδιασμένα μοντέλα κύβων στα οποία βασίζονται τα έτοιμα MIS reports .

Τα έτοιμα μοντέλα κύβων θα βρίσκονται στο “Market”,  που είναι διαθέσιμο στο μενού “Χρήστης”, του MIS κάθε υποσυστήματος. Στην υπάρχουσα έκδοση έχει αναρτηθεί ο κύβος στατιστικών πωλήσεων.

 

MyGalaxyView SingularLogic

Απομακρυσμένη πρόσβαση σε κρίσιμη εταιρική πληροφόρηση !

To myGalaxy view αποτελεί το Α και το Ω στην υπηρεσία της πληροφόρησης.

Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης, από τον επιχειρηματία μέχρι τους πωλητές, τα στελέχη παραγωγής αλλά και και κάθε εργαζόμενο που βρίσκεται συχνά εκτός γραφείου.

Προσφέρει πρόσβαση σε κρίσημη εταιρική πληροφόρηση (στοιχεία πελατών και πωλήσεων, ταμειακές ροές, αξιόγραφα, αποθέματα και διαθεσιμότητα πρώτων υλών, κ.λπ.), μέσω Internet με χρήση φορητών συσκευών όπως laptop, tablet, smartphone, κ.τ.λ.

Η πληροφόρηση απεικονίζεται μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας σε:

 1. Reports
 2. Charts
 3. Maps

 

Βασικά πλεονεκτήματα : 

 • Χσρτογραφική απεικόνιση στοιχείων σε επίπεδo Νομού, Δήμου (Καλλικρατικού ή Καποδιστριακού), κ.λπ.
 • Πλήθος έτοιμων αναφορών, γραφημάτνω και χαρτών
 • Ελεύθερη διαμόρφωση ειδικών αναφορών, γραφημάτων και χαρτών μέσω του View Master
myGalaxy view for :

 • Control
 • Eurofasma Next
 • Manager Next
 • Business
 • Ορίζοντες
 • Enterprise Suite
 • Commercial

Επιπρόσθετα, δυνατότητα διαμόρφωσης εξατομικευμένων αναφορών μέσω του View Master παρέχεται και για τις παρακάτω εφαρμογές:

 • Accountant
 • Galaxy applications: CRM, OTR, Hotel, Payroll
 • HCM
 • Μαθητολόγιο

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα HowTo του myGalaxy view.

Πρόσβαση στο Demo myGalaxy view έχετε από τη διεύθυνση:
https://demo.galaxyservices.gr/mygalaxyview/#/home

Username: demo

Password: demo