Συνεργασία SingularLogic – Google AdWords για την προώθηση της διαδικτυακής διαφήμισης

Συνεργασία SingularLogic – Google AdWords για την προώθηση της διαδικτυακής διαφήμισης | επιχειρησεις , ελληνικες επιχειρησεις | Ημερησία.

Create extra DataObject in Sharp-Shooter in Galaxy

In this thread we will see how can create an extra DataObject to ours sharp shooter report in Galaxy
Suppose that we want to make labels and repeat them any times that we want
First off all we must make a standalone filter in Report Designer , named that fAntitypa
After that in design of Sharp Shooter :

In Import property of Document properties insert below references
SLnet.Base.Interfaces
SLnet.Sand.Base.Views
SLnet.Sand.Schema

After that write below script in General Script property

Continue reading