Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας με τίτλο«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 40.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο Υποδράσεις:

Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών

Υποδράση 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών

Οι Υποδράσεις θα υλοποιηθούν με βάση τον εγκεκριμένο Οδηγό Προγράμματος, ο οποίος έχει αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία.

Στον Οδηγό Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος.

Η δράση βρίσκεται αναρτημένη και στις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις τουwww.espa.gr  στο σύνδεσμοhttp://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2329

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 – ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 – ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Το εν λόγω Πρόγραμμα αφορά σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη και ενίσχυση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων των περιφερειών της χώρας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον εθνικό στόχο αναβάθμισης του ρόλου των Περιφερειών στην άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής, οδήγησε στην δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης του Προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου οι Περιφέρειες έχουν καθοριστικό ρόλο.

SingularLogic: Υλοποιεί έργο, ύψους 3.311.503 ευρώ, για το Δικηγορικό Σύλλογο – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Capital.gr

SingularLogic: Υλοποιεί έργο, ύψους 3.311.503 ευρώ, για το Δικηγορικό Σύλλογο – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Capital.gr.

Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας – On Line Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών» με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, συνολικού τιμήματος 3.311.503 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ), μετά από δημόσιο διαγωνισμό στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», υπέγραψε η SingularLogic. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το έργο που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), έχει ως στόχο τη διασφάλιση αφ’ ενός των ηλεκτρονικών συναλλαγών, της είσπραξης και της απόδοσης πόρων και εφ’ ετέρου της ασφαλούς και νόμιμης ηλεκτρονικής κατάθεσης του δικογράφου, το οποίο αποτελεί το πρώτο θεμελιώδες βήμα στην Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εφαρμογών, την παροχή εξοπλισμού καθώς και την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και μετάπτωσης δεδομένων, εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Το έργο που θα ολοκληρωθεί εντός 13 μηνών, αποτελεί έργο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση πολιτικής, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, συντελώντας ουσιαστικά στην απλοποίηση και  επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης.

Πηγή:www.capital.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Νέα λύση για την αγορά λιανικής από SingularLogic

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Νέα λύση για την αγορά λιανικής από SingularLogic.

Η Singularlogic συνεχίζοντας τη μεγάλη της παράδοση στην αγορά λιανικής, παρουσιάζει τη νέα εφαρμογή λογισμικού «SingularLogic Artius», η οποία απευθύνεται στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα εφαρμογή διαθέτει όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα των εφαρμογών της SingularLogic όπως, ταχύτητα, φιλικό περιβάλλον εργασίας, γρήγορη εγκατάσταση, λειτουργικότητα, αξιοπιστία, καινοτομία και υποστήριξη από το εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών της εταιρίας.

Καλύπτει όλες τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος, όπως γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών, καλύτερο έλεγχο των πωλήσεων και του καταστήματος, παρακολούθηση της αποθήκης, ενώ τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, διασφαλίζουν μέγιστα επιχειρηματικά οφέλη στην επιχείρηση που την επιλέγει.

Παράλληλα προσφέρει ένα σύνολο από επιλογές διασύνδεσης με εξειδικευμένο εξοπλισμό λιανικής, όπως PoS (Point-of-Sales) συστήματα, tablet PC’s, φορολογικούς εκτυπωτές, οπτικούς αναγνώστες/scanners, κάμερες ασφαλείας, αναγνώστες καρτών, καθώς και ζυγιστικές μηχανές και ζυγιστικά συστήματα νέας γενιάς. Τέλος , η παραμετροποίηση και το reporting της εφαρμογής γίνονται μέσω ενός εύχρηστου και ταχύτατου web περιβάλλοντος, το οποίο δεν απαιτεί εγκατάσταση.

Orbi by SingularLogic

Τι είναι το Orbi

 

Internet Υπηρεσία

Το Orbi είναι μια Internet υπηρεσία που μέσα από ένα ενιαίο και φιλικό περιβάλλον σε βοηθάει να διαχειρίζεσαι και να οργανώνεις τις επαφές, τα ραντεβού, τις εργασίες και τα οικονομικά σου. Δε χρειάζεται εγκατάσταση ή αναβαθμίσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία του Orbi είναι εφικτή με ασφάλεια από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή σε βολεύει και είναι συνδεδεμένη στο Internet.